Kondygnacja -1, elementy żelbetowe garażu oraz szalunki i zbrojenie stropu nad garażem. Plac budowy – teren pod kolejny etap inwestycji. 

<< POWRÓT