Wykonywanie płyty konstrukcyjnej z nawierzchnią garażu oraz słupów i ścian garażu.

<< POWRÓT